cn-2-mua-chay-c Banner ngày Chúa Nhật 

Banner Chúa Nhật 2 Mùa Chay C

0.0 00 Banner Chúa Nhật 2 Mùa Chay C Luca 9,28-36 28 Khoảng tám ngày sau khi nói những lời ấy, Đức Giêsu lên núi cầu nguyện đem theo các ông Phêrô, Gioan và Giacôbê. 29 Đang lúc Người cầu nguyện, dung mạo Người bỗng đổi khác, y phục Người trở nên trắng tinh chói loà. 30 Và kìa, có hai nhân vật đàm đạo với Người, đó là ông Môsê và ông Êlia. 31Hai vị hiện ra, rạng ngời vinh hiển, và nói về cuộc xuất hành Người sắp…

Xem thêm