chua-chiu-phep-rua Đáp ca thánh vịnh 

Đáp ca thánh vịnh Chúa Nhật Chúa Chịu Phép Rửa

0.0 00 Đáp ca thánh vịnh Chúa Nhật Chúa Chịu Phép Rửa Bài Ðọc I: Is 42, 1-4. 6-7 “Này là tôi tớ Ta, Ta hài lòng về người”. Trích sách Tiên tri Isaia. Ðây là lời Chúa phán: “Này là tôi tớ Ta mà Ta nâng đỡ, là người Ta chọn, Ta hài lòng về người. Ta ban Thần trí Ta trên người. Người sẽ xét xử chư dân. Người sẽ không lớn tiếng, không thiên vị ai; không ai nghe tiếng người ở công trường. Người không bẻ…

Xem thêm