pano-chua-nhat-21-tn-a Panô ngày Chúa Nhật 

Panô Chúa Nhật 21 Thường niên A

Panô Chúa Nhật 21 Thường niên A PHÚC ÂM:   Mt 16, 13-20 “Con là Đá, Thầy sẽ ban cho con chìa khoá nước trời”. Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu. Khi ấy, Chúa Giêsu đến địa hạt thành Xêsarêa Philipphê, và hỏi các môn đệ rằng: “Người ta bảo Con Người là ai?” Các ông thưa: “Người thì bảo là Gioan Tẩy Giả, kẻ thì bảo là Êlia, kẻ khác lại bảo là Giêrêmia hay một tiên tri nào đó”. Chúa Giêsu nói với các ông: “Phần các…

Xem thêm
pano-chua-nhat-20-tn-a Panô ngày Chúa Nhật 

Panô Chúa Nhật 20 Thường niên A

Panô Chúa Nhật 20 Thường niên A PHÚC ÂM:   Mt 15, 21-28 “Này bà, bà có lòng mạnh tin”. Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu. Khi ấy, ra khỏi đó, Chúa Giêsu lui về miền Tyrô và Siđon, thì liền có một bà quê ở Canaan từ xứ ấy đến mà kêu cùng Người rằng: “Lạy Ngài là con Vua Đavít, xin thương xót tôi: con gái tôi bị quỷ ám khốn cực lắm”. Nhưng Người không đáp lại một lời nào. Các môn đệ đến gần Người…

Xem thêm
pano-duc-me-len-troi Panô ngày Chúa Nhật 

Panô Đức Mẹ Lên Trời

Panô Đức Mẹ Lên Trời PHÚC ÂM:  Lc 1, 39-56 “Đấng toàn năng đã làm cho tôi những sự trọng đại: Người nâng cao những người phận nhỏ”. Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca. Trong những ngày ấy, Maria chỗi dậy, vội vã ra đi lên miền núi, đến một thành xứ Giuđêa. Bà vào nhà ông Dacaria và chào bà Elisabeth, và khi bà Elisabeth nghe lời chào của Maria, thì hài nhi nhảy mừng trong lòng bà, và bà Elisabeth được đầy Chúa Thánh Thần, bà…

Xem thêm
pano-chua-nhat-19-tn-a Panô ngày Chúa Nhật 

Panô Chúa Nhật 19 Thường niên A

Panô Chúa Nhật 19 Thường niên A PHÚC ÂM:   Mt 14, 22-33 “Xin truyền cho con đi trên mặt nước mà đến cùng Thầy”. Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu. Khi dân chúng đã ăn no, lập tức Chúa Giêsu giục môn đệ trở xuống thuyền mà qua bờ bên kia trước, trong lúc Người giải tán dân chúng. Giải tán họ xong, Người lên núi cầu nguyện một mình. Đến chiều, Người vẫn ở đó một mình. Còn thuyền thì đã ra giữa biển, bị sóng đánh…

Xem thêm
pano-chua-nhat-18-tn-a Panô ngày Chúa Nhật 

Panô Chúa Nhật 18 Thường niên A

Panô Chúa Nhật 18 Thường niên A PHÚC ÂM:   Mt 14, 13-21 “Mọi người đều ăn no” Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu. Khi ấy Chúa Giêsu nghe tin Gioan Tẩy Giả đã chết, thì Người rời bỏ nơi đó, xuống thuyền đi đến nơi hoang địa vắng vẻ. Dân chúng nghe biết, thì từ các thành phố đi bộ theo Người. Ra khỏi thuyền, Người thấy dân chúng đông đảo, thì thương xót họ, và chữa những người bệnh tật trong họ. Chiều tới, các môn đệ…

Xem thêm
pano-cn-17-thuong-nien-a Panô ngày Chúa Nhật 

Panô Chúa Nhật 17 Thường niên A

Panô Chúa Nhật 17 Thường niên A PHÚC ÂM:  Mt 13, 44-46 hoặc 44-52 “Anh bán tất cả những gì anh có mà mua thửa ruộng đó”. Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu. Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng dân chúng rằng: “Nước trời giống như kho tàng chôn giấu trong ruộng, người kia tìm được, vội chôn vùi xuống, vui mừng trở về bán tất cả những gì anh có mà mua thửa ruộng ấy. Nước trời cũng giống như người buôn nọ đi tìm ngọc quý.…

Xem thêm
cn-2-mua-chay-c Banner ngày Chúa Nhật 

Banner Chúa Nhật 2 Mùa Chay C

Banner Chúa Nhật 2 Mùa Chay C Luca 9,28-36 28 Khoảng tám ngày sau khi nói những lời ấy, Đức Giêsu lên núi cầu nguyện đem theo các ông Phêrô, Gioan và Giacôbê. 29 Đang lúc Người cầu nguyện, dung mạo Người bỗng đổi khác, y phục Người trở nên trắng tinh chói loà. 30 Và kìa, có hai nhân vật đàm đạo với Người, đó là ông Môsê và ông Êlia. 31Hai vị hiện ra, rạng ngời vinh hiển, và nói về cuộc xuất hành Người sắp hoàn thành…

Xem thêm
Panô ngày Chúa Nhật 

Panô Chúa Nhật 2 Mùa Chay C

Panô Chúa Nhật 2 Mùa Chay C Luca 9,28-36 28 Khoảng tám ngày sau khi nói những lời ấy, Đức Giêsu lên núi cầu nguyện đem theo các ông Phêrô, Gioan và Giacôbê. 29 Đang lúc Người cầu nguyện, dung mạo Người bỗng đổi khác, y phục Người trở nên trắng tinh chói loà. 30 Và kìa, có hai nhân vật đàm đạo với Người, đó là ông Môsê và ông Êlia. 31Hai vị hiện ra, rạng ngời vinh hiển, và nói về cuộc xuất hành Người sắp hoàn thành…

Xem thêm