con duong phia truoc bill gates Làm giàu 

Tìm đọc cuốn sách: “Con đường phía trước” Bill Gates

Con đường phía trước là cuốn sách nói về quá trình Bill Gates mở ra một cuộc cách mạng công nghệ thông tin mà ông có thể nhìn trước được trong tương lai. Đồng thời mở ra cơ hội làm giàu trong lĩnh vực công nghệ thông tin lúc bấy giờ. Trong cuốn sách, ông viết một cách tin tưởng rằng mạng cơ sở hạ tầng số sẽ được xây dựng kể cả mất đến 20 năm mới trở thành hiện thực. Số đông người nghi ngờ những viễn cảnh tốt đẹp sẽ…

Xem thêm