gx-trung-chanh Tư liệu công giáo 

Giáo xứ Trung Chánh – các thông tin về xứ đạo

0.0 00 Giáo xứ Trung Chánh – các thông tin về quá trình hình xứ đạo, cũng như các giờ lễ của giáo xứ Giáo xứ Trung Chánh tọa lạc tại địa chỉ số 103/5 Ấp Trung Chánh 1, Xã Trung Chánh, Huyện Hóc Môn, Tp.HCM Với 2 Linh muc Chánh xứ là Cha Đa Minh Maria Nguyễn Văn Minh và Phó xứ là Cha Giuse Đào Hoàng Vũ Giáo xứ chọn Bổn mạng là lễ Mình Máu Thánh Chúa Giáo xứ được thành lập vào nằm 1954 với sự dẫn dắt…

Xem thêm