lich_nghi_2_9_2019 Đời sống hằng ngày Tin tức 

Lịch nghỉ lễ Quốc khánh 2/9/2019 đã có chính thức

0.0 00 Dịp nghỉ lễ Quốc khánh 2/9/2019 năm nay, các cán bộ công chức, viên chức và người lao động sẽ được nghỉ 3 ngày liên tục và không phải đi làm bù. Theo điều 115, Bộ luật Lao động 2012, người lao động được nghỉ làm và được hưởng nguyên lương dịp lễ Quốc khánh 2/9. Ngày Quốc khánh năm nay (2/9/2019) rơi vào thứ Hai. Chi tiết các ngày nghỉ như sau: Áp dụng đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trong…

Xem thêm