hai-quan Blog Thích máy bay 

Phân biệt công an cửa khẩu, hải quan, an ninh soi chiếu tại sân bay

5.0 01 Phân biệt công an cửa khẩu, hải quan và an ninh soi chiếu tại sân bay Mình thấy nhiều người hay gọi tên nhầm lẫn giữa các bộ phận trong sân bay, nhất là giữa hải quan và công an cửa khẩu. Đại loại là Việt kiều, du học sinh về nước hoặc khách du lịch về lại Việt Nam thường hay than vãn “Đi qua cổng hải quan kẹp chút tiền để hải quan đóng dấu passport cho lẹ”, hoặc “Hải quan TSN nhìn mặt hầm hầm,…

Xem thêm