Học 3Dmax cơ bản: Quy tắc 3 – Attach và Detach

Spread the love

Với bài học 3Dmax cơ bản nói về các quy luật, hôm nay mình sẽ giới thiệu đến các bạn quy luật 3 nói về Attach va Detach, nghĩa là liên kết và rã liên kết.

Với Attach, cho phép ta liên kết 2 vật thể lại với nhau:

Đầu tiên, các bạn tạo 2 hình vật thể nằm lồng vào nhau, vd là hình chữ nhật và hình tròn.

Kế đến ta chọn đồng thời 2 vật thể và click chuột phải chọn, Convert to: Convert to editable Spline

Sau đó ta chọn một vật thể bất kỳ và click chuột phải chọn Attach và rê chuột đến vật thể còn lại và click chọn. 2 vật thể đã được Attach với nhau

Cuối cùng là, các bạn vào bảng Modifier List, chọn Extrude, ta sẽ thấy kế quả.

***Ngoài ra, không chỉ attach 2 đối tượng mà có thể nhiều đối tượng khác nhau. Khi chọn Attach, các bạn rê chuột và chọn tất cả các đối tượng còn lại cần attach là được.

Mẫu kết quả phía dưới:

Related posts

Leave a Comment