hd-tao-nen-video-bang-premiereHọc Premiere Pro 

Hướng dẫn tạo nền cho video bằng Premiere

Hướng dẫn tạo nền cho video bằng Premiere. Clip chia sẻ cách tạo nền cho các video không đúng chuẩn HD hay full HD.

Bạn có thể dùng 1 video mẫu rồi blur xuống làm nền mẫu

Hoặc có thể dùng 1 tấm hình có thể blur xuống làm nền cho video không đạt chuẩn

Khi bạn xuất video ra sẽ có định dạng chuẩn HD và full HD tùy bạn chọn lúc đầu.

Nếu yêu thích hãy lan tỏa

Related posts

Leave a Comment