thuong hieu vissanTiểu luận 

Đánh giá quá trình hình thành và phát triển thương hiệu Vissan – Báo cáo tốt nghiệp

Việc xây dựng và phát triển thương hiệu luôn rất cần đối với tất cả các doanh nghiệp. Vissan cũng không ngoại lệ. Để duy trì và phát triển thương hiệu, Vissan đã không ngừng nghỉ đầu tư về tài chính lẫn thời gian để có thương hiệu Vissan vững mạnh như ngày hôm nay.

thuong hieu vissan

Bài chia sẻ Báo cáo tốt nghiệp với đề tài nghiên cứu: “Đánh giá quá trình hình thành và phát triển thương hiệu Vissan”, sẽ giúp các bạn hiểu thêm quá trình hoạt động phát triển thương hiệu tại công ty Vissan trong thời gian qua, cũng như có cái nhìn thực tiễn về việc áp dụng kiến thức thương hiệu vào thực tế.

  1. Lý do chọn đề tài

Vấn đề kinh doanh ngày nay không chỉ đơn giản được giải quyết bằng triết lý kinh doanh theo sản phẩm hay theo sản xuất nữa. Việc nâng cao chất lượng sản phẩm hay giảm giá thành sản xuất đã không còn là vũ khí hữu hiệu đảm bảo sự thành công trong kinh doanh. Cạnh tranh thị trường ngày càng trở nên khốc liệt trong khi đó nhu cầu của thị trường luôn biến động không ngừng. Để doanh nghiệp có thể tồn tại và phát triển được thì triết lý kinh doanh phải thay đổi. Ngày nay, người tiêu dùng hầu hết chỉ mua những mặc hàng có thương hiệu, đặc biệt là đối với thực phẩm. Xã hội ngày càng phát triển, đời sống nhân dân ngày càng nâng cao nên nhu cầu về lương thực thực phẩm an toàn chất lượng là một điều tất yếu.

Nhưng việc xây dựng thương hiệu thực phẩm không phải là chuyện đơn giản. Với xu thế mở cửa và hội nhập như hiện nay thì thương hiệu là vấn đề phải được chú trọng. Tuy nhiên, sự nhận thức về thương hiệu của các doanh nghiệp còn chưa cao, dẫn đến việc đầu tư ngân sách vào thương hiệu, cũng như các chiến lược phát triển thương hiệu trong dài hạn nhằm cạnh tranh với đối thủ trong và ngoài nước không được quan tâm thỏa đáng.

Vissan là thương hiệu đã thành công trong lĩnh vực này, là doanh nghiệp dẫn đầu trong việc cung cấp nhu cầu tiêu thụ thịt heo, trâu, bò và rau củ quả tại Thành phố Hồ Chí Minh. Vậy thì điều gì đã làm nên một thương hiệu thành công như ngày hôm nay đó là lý do đề tài này ra đời.

  1. Mục đích nghiên cứu

Nghiên cứu những vấn đề về thương hiệu, kinh nghiệm xây dựng và phát triển thương hiệu của Vissan.

Rút ra bài học kinh nghiệm cho doanh nghiệp trong ngành.

Giải pháp phát triển thương hiệu trong dài hạn.

  1. Phạm vi và giới hạn của đề tài

Phạm vi về không gian: Công ty Vissan ở thành phố Hồ Chí Minh.

Phạm vi về thời gian: việc phân tích các số liệu, tài liệu trong giai đoạn 2005 – 2010.

  1. Phương pháp nghiên cứu

Thu thập thông tin thị trường liên quan đến thương hiệu Việt, tài liệu về thương hiệu Vissan, xử lý thông tin, phân tích định tính, định lượng. Phân tích việc xây dựng thương hiệu của Vissan – doanh nghiệp đã thành công trên con đường xây dựng thương hiệu, từ đó rút ra bài học cho công cuộc xây dựng thương hiệu Việt.

  1. Bố cục của đề tài

Gồm có 3 chương

Chương 1: Giới thiệu về công ty TNHH Một Thành Viên Việt Nam Kỹ Nghệ Súc Sản (VISSAN)

Chương 2: Đánh giá quá trình hình thành và phát triển thương hiệu Vissan

Chương 3: Một số giải pháp bảo vệ và phát triển thương hiệu Vissan

Download tài liệu click vào cụm từ khóa: Đánh giá quá trình hình thành và phát triển thương hiệu Vissan

Tác giả: Steven-Voz

Nếu yêu thích hãy lan tỏa

Related posts

Leave a Comment