thuc trang lam phat viet namTiểu luận 

Thực trạng và biện pháp khắc phục Lạm Phát của Việt Nam năm 2011 – Chuyên đề môn học

Lạm phát là tình trạng mức giá chung của nền kinh tế tăng lên liên tục trong một thời gian nhất định. Ở Việt Nam công tác chống lạm phát, giữ vững nền kinh tế phát triển ổn định và cân đối là rất quan trọng trong sự phát triển kinh tế xã hội, nâng cao đời sống nhân dân.

thuc trang lam phat viet nam

Bài chia sẻ chuyên đề môn học với đề tài nghiên cứu: “Thực trạng và biện pháp khắc phục lạm phát của Việt Nam năm 2011”, sẽ cho chúng ta thấy tình hình phát triển kinh tế Việt Nam trong bối cảnh lạm phát 2011 và biện pháp khắc phục.

MỤC LỤC BÀI BÁO CÁO CHUYÊN ĐỀ MÔN HỌC

Lời mở đầu
Chương 1 GIỚI THIỆU TỔNG QUAN VỀ MÔN KINH TẾ VĨ MÔ
1.1 Khái quát về kinh tế vĩ mô
1.2 Hoạnh toán thu nhập quốc dân
1.3 Lạm phát – thất nghiệp
1.4 Chính sách tài chính
1.5 Tiền tệ ngân hàng và chính sách tiền tệ
1.6 Thương mại quốc tế
Chương 2 PHÂN TÍCH THỰC TRẠNG VÀ BIỆN PHÁP KHẮC PHỤC LẠM PHÁT CỦA VIỆT NAM NĂM 2011
2.1Thực trạng lạm phát của Việt Nam năm 2011
2.2 Những yếu tố ảnh hưởng đến lạm phát trong năm 2011
2.3 Hậu quả của lạm phát
2.4 Một số giải pháp nhằm hạn chế lạm phát của Việt Nam
Chương 3 NHẬN XÉT VÀ ĐÁNH GIÁ MÔN HỌC KINH TẾ VĨ MÔ
3.1Nhận xét
3.2 Đề xuất biện pháp
Kết luận
Tài liệu tham khảo

Chúng ta nhận thức rằng quá trình đấu tranh chống lạm phát không đơn giản ngày một ngày hai. Nó là căn bệnh kinh niên, việc xóa bỏ hoàn toàn lạm phát thì cái giá phải trả không tương xứng với lợi ích đem lại. Vì vậy, nên duy trì một tỷ lệ lạm phát một cách hợp lý sẽ mang lại cho nền kinh tế hoạt động hiệu quả hơn.

Tình hình diễn biến lạm phát năm 2011 của Việt Nam diễn ra một cách phức tạp và gia tăng ngoài sự mong đợi và ý muốn của Nhà nước. Vì thế để khống chế lạm phát ở một mức vừa phải thì Nhà nước cần thực hiện các chính sách kiềm chế lạm phát đúng mức và hợp từng thời điểm để trách các tác dụng ngược lại ảnh hưởng cho nền kinh tế, tìm ra những nguyên nhân tác động đến lạm phát làm cho lạm phát gia tăng, từ đó đưa ra các biện pháp khắc phục.

Lạm phát luôn rình rập và đe dọa nền kinh tế bất cứ lúc nào. Chính vì vậy Đảng và Nhà nước cần phải luôn thận trọng trong mỗi bước đi của minh để đảm bảo cho nền kinh tế nước ta phát triển vững mạnh làm nền tảng để phát triển khoa học, giáo dục, đuổi kịp sự phát triển của các nước trong khu vục nói riêng và các quốc gia trên thế giới nói chung. Điều này không chỉ của riêng ai mà là một phần không nhỏ dành cho các nhà doanh nghiệp trẻ góp phần làm rạng danh đất nước trong nhiều năm tới.

Kinh tế vĩ mô là một môn học giúp cho sinh viên am hiểu về các vấn đề kinh tế ở cấp vĩ mô như lạm phát, thất nghiệp, chính sách tài khóa, chính sách tiền tệ,…của một quốc gia là điều hết sức cần thiết đối với mỗi sinh viên của khối ngành Kinh tế.

Trong quá trình đào tạo môn kinh tế vĩ mô tại trường và đem ra ứng dụng với thực tiễn, em thấy môn kinh tế vĩ mô này giúp em rất nhiều trong việc phân tích và có cái nhìn về các vấn đề kinh tế nóng hổi của nền kinh tế Việt Nam như hiện nay. Và là cơ sở để cho em đưa ra các nguyên nhân, tác nhân và là các tác động đến các vần của chiến lược marketing, đó là môn chuyên ngành mà em theo học.

Môn kinh tế vĩ mô, đó là một môn nền tảng, cho nên chúng ta cần phải nắm được các vấn đề căn bản của một nền kinh tế để thuận tiện cho các đánh giá các vấn đề ảnh hưởng đến doanh nghiệp.

Trong quá trình thực hiện chuyên đề, thì em không thể không tránh những thiếu sót mong được sự đánh giá và đóng góp ý kiến của các giảng viên khoa Quản trị kinh doanh để bài chuyên đề của em được hoàn thiện hơn.

Download tài liệu chuyên đề môn học: Thực trạng và biện pháp khắc phục lạm phát của Việt Nam năm 2011

Related posts

Leave a Comment