quan he giua chi tieu chinh phu va gdpTiểu luận 

Tiểu luận Quan hệ kinh tế giữa chi tiêu của Chính Phủ và GDP của Malaysia

Chia sẻ đến các bạn bộ tiểu luận Quan hệ kinh tế giữa chi tiêu của Chính Phủ và GDP của Malaysia từ 1990 – 2010.

quan he giua chi tieu chinh phu va gdp

Đối với sự phát triển kinh tế của một quốc gia nào đó thì vai trò chi tiêu của Chính phủ đối với tăng trưởng kinh tế cũng góp một phần quan trọng. Các nhà kinh tế cũng như các nhà hoạch định chính sách đôi khi cũng không thống nhất với nhau về việc liệu chi tiêu Chính phủ có vai trò thúc đẩy hay làm chậm tăng trưởng kinh tế.

Những người ủng hộ quy mô chi tiêu Chính phủ lớn cho rằng, các chương trình chi tiêu của Chính phủ giúp cung cấp các hàng hoá công cộng quan trọng như cơ sở hạ tầng và giáo dục. Họ cũng cho rằng sự gia tăng chi tiêu chính phủ có thể đẩy nhanh tăng trưởng kinh tế thông qua việc làm tăng sức mua của người dân.

Tuy nhiên, những người ủng hộ quy mô chi tiêu Chính phủ nhỏ lại có quan điểm ngược lại. Họ giải thích rằng chi tiêu Chính phủ quá lớn và sự gia tăng chi tiêu Chính phủ sẽ làm giảm tăng trưởng kinh tế, bởi vì nó sẽ chuyển dịch nguồn lực từ khu vực sản xuất hiệu quả trong nền kinh tế sang khu vực Chính phủ kém hiệu quả. Họ cũng cảnh báo rằng sự mở rộng chi tiêu công sẽ làm phức tạp thêm những nỗ lực thực hiện các chính sách thúc đẩy tăng trưởng.

Để hiểu rõ thêm về sự tác động của chi tiêu Chính phủ đến một nền kinh tế của một quốc gia nào đó, nhóm quyết định chọn quốc gia Malaysia để nghiên cứu, với đề tài: “Quan hệ kinh tế giữa chi tiêu của Chính Phủ (G) và GDP của Malaysia từ 1990 – 2010”.

Để download các bạn click vào cụm từ khóa: Tiểu luận Quan hệ kinh tế giữa chi tiêu của Chính Phủ và GDP của Malaysia

Related posts

Leave a Comment